Rakennesuunnittelu­palveluita
maa- ja meriteollisuudelle

DRAFTHOUSE Blueprint Workshop

Drafthouse on suunnittelualan yritys, joka tuottaa valmistussuunnittelua maa- ja meriteollisuudessa toimiville rakennusurakoitsijoille.

Yrityksen laaja kokemus ravintoloiden, kylpyläosastojen ja julkisten tilojen suunnittelusta takaa luotettavaa ja laadukasta palvelua saneerausprojektien sekä uudisrakennushankkeiden parissa toimiville yrityksille.

Työskentelymme perustuu avoimeen ja toimivaan yhteistyöhön. Päämäärämme on aina löytää optimaalinen ja yhdessä määriteltyjen tavoitteiden mukainen kokonaisratkaisu suunnittelutehtävään.

Työpiirustukset

Laadukkaat työpiirustuksemme helpottavat kustannustehokasta rakentamista. Työmaalla rakentaminen ja valmistus helpottuvat, kun olemme kartoittaneet haasteet yhdessä asiakkaan kanssa jo suunnitteluvaiheessa. Tunnemme valmistavan teollisuuden tarpeet ja teemme työpiirustukset rakentamistavan huomioiden. Suunnitelmiimme sisältyvät materiaalihankintoihin olennaisesti liittyvät osaluettelot.

3D -mallinnuspalvelut

Geometrisesti haasteellisissa projekteissa tarjoamme mahdollisuutta tilan tai kohteen mallintamiseksi ja visualisoimiseksi kolmiulotteisena. Mallintaminen tarjoaa helpon ja luontevan tavan kohteen havainnollistamiseksi.

Tuotemallinnus

Tuotamme CAD-mallinnukset kun tuotteen valmistaminen vaatii CNC-koneistusta esimerkiksi särmäämällä, sorvaamalla, jyrsimällä tai leikkaamalla. Suunnittelemme myös ohutlevyosien levityskuvat.

DRAFTWERK
CAD-koulutuspalvelut

Draftwerk on erikoistunut toteuttamaan räätälöityjä yritys- ja henkilökohtaisia AutoCAD-koulutuksia pienryhmissä ympäri Suomea. Asiakkainamme ovat mm. teollisuusyritykset, eri alojen suunnittelutoimistot, kunnat ja kaupungit.

Asiantuntemuksen puolesta