Skip to main content

Suunnittelu­palveluita
maa- ja meriteollisuudelle

DRAFTHOUSE Blueprint Workshop

Drafthouse on Turun keskustassa toimiva pieni ja ketterä toimitilasuunnitteluun ja tuotekehitykseen keskittynyt yritys joka ottaa suunnitelmissaan huomioon valmistavan teollisuuden mahdollisuudet ja määräävät rajoitteet.

Pitkä ja monipuolinen suunnitteluosaamisemme perustuu kokemukseemme puusepän- ja metalliteollisuuden valmistusteknisiin menetelmiin, ja kykenemme myös löytämään teidän projektillenne optimaalisimman yhdessä määritellyn tavoitteen. Olkoon projektinne minkä kokoinen tahansa.

Asiakkainamme ovat tyypillisesti maapuolen toimitilarakentajat sekä risteilyalusten varustelurakentajat.

Drafthousen laaja-alainen kokemus vuosikymmenten ajalta kattaa ravintoloiden, sviittien, kylpyläosastojen ja muiden julkisten tilojen suunnittelua ja takaamme sekä luotettavaa että laadukasta palvelua niin saneerausprojektien, kuin uudisrakennushankkeidenkin parissa toimiville yhteistyökumppaneillemme.

Kokenut tiimimme koostuu eri alan osaajista, joilla kaikilla on takana vuosien kokemus ja tietotaito erityyppisistä puu- ja metalliteollisuuden valmistusmenetelmistä.

Työpiirustukset

Tunnemme valmistavan teollisuuden tarpeet ja tuotamme teille valmistuspiirustukset ensisijaisesti rakentamistapa huomioiden, tuottamamme suunnitelmat edesauttavat teille nopean ja kustannustehokaan rakentamisen. Suunnitelmiimme sisällytämme luonnollisesti materiaalihankintoihin olennaisesti liittyvät osaluettelot.

3D -mallinnuspalvelut

Geometrisesti haasteellisissa projekteissa mielellään mallinnamme ja visualisoimme kohteenne tilan tai valmistettavan tuotteenne kolmiulotteiseksi havainnekuvaksi. Tarvittaessa myös BIM tietomalliksi.

Tuotemallinnus

Teemme CAD 3D-mallinnukset kun tuotteenne valmistaminen vaatii esimerkiksi moniakselista CNC-koneistusta tai muunlaista NC-työstöä, suunnittelemme lennossa myös erilaiset ohutlevyosien levityskuvat.

Asiantuntemuksen puolesta